Bakgrunn

Jeg er utdannet helsepsykolog fra Universitetet i Oslo og har jobbet med fagutvikling, behandling og undervisning innen psykisk helsevern. Etter en 4-årig profesjonsutdanning som psykoterapeut ved Norsk institutt for Psykosyntese er jeg inne i mitt andre praksisår. Jeg benytter bl.a. meditasjon, mindfulness og kreative teknikker som verktøy i min praksis.

Litt om meg

 

FREDERICK NATHANAEL

Psykosyntese psykoterapeut

Helsepsykolog