VELKOMMEN TIL VEKST Mittt navn er Frederick Nathanael (38) og jeg arbeider daglig som psykosyntese psykoterapeut og veileder/konsulent innenfor psykisk helse og fagutvikling. Min praksis er i terapeutfellesskapet  Bygdøy Allé 21 i Oslo. 


Denne siden vil gi deg informasjon om hva jeg tilbyr av samtaleterapi, kontaktmuligheter og litt om bakgrunnen min. I tillegg kan du laste ned noen av artiklene jeg har skrevet, mastergradsarbeidet jeg fullførte i 2009 ved Universitetet i Oslo. Du finner også informasjon om  fagutviklingsprosjekt innen rus og psykisk helse jeg har ledet siden 2012..

 


FREDERICK NATHANAEL

Psykosyntese psykoterapeut

Mastergrad i helsepsykologi