Mastergradsoppgave i helsepsykologi

Her kan du laste ned masteroppgaven min i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo (2009)

Norsk Institutt for Psykosyntese

Les om utdannelsen som psyosyntese psykoterapeut ved Norsk Institutt for Psykosyntese, hvor jeg er ansatt som assisterende underviser i profesjonsutdanningen.   

Link til fagforeningen Norsk Forening for Psykosyntese- terapeuter (NFPT) hvor jeg sitter i kurs- og konferanseutvalget i styret. NFPT er medlem av paraplyorganisasjonen NFP og den europeiske EAP.

FREDERICK NATHANAEL

Psykosyntese psykoterapeut

Mastergrad i helsepsykologi