Les om mitt fagutviklingsprosjekt  ved Skjelfoss Psykiatriske Senter

- selvhjelpsalternativ i psykiatrien for personer med alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med langvarig rusavhengighet

 


Nasnonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse: http://rop.no/artikler/selvhjelp-til-ettervern


Skjelfoss Psykiatriske Senter:

http://skjelfosspsykiatriske.no/verdt_vite/prosjekt_tolv_doble_trinn/


Artikkel i fagtidsskriftet Psykisk helse og rus:

https://www.nsf.no/Content/1372883/13Ps3_tolv_trinnsmodellen_2696.pdf

Prosjekt Tolv doble trinn

FREDERICK NATHANAEL

Psykosyntese psykoterapeut

Mastergrad i helsepsykologi