Psykoterapi er en behandlingsmetode som i hovedsak er bygget på samtale, med formål å styrke din selvinnsikt i forhold til følelser, adferd og mental helse. I møte med psykoterapeuten har du mulighet til å gå inn i utfordringer du møter i hverdagen, se nærmere på hvor disse kommer fra og finne løsninger på hvordan de best kan håndteres. Kanskje vil du oppdage at opplevelser fra barndommen har dannet reaksjonsmønstre i voksen alder, og at psykoterapi hjelper deg med å frigjøre deg fra disse mønstrene og ta bevisste valg i forhold til ditt eget liv.

FREDERICK NATHANAEL

Psykosyntese psykoterapeut

Mastergrad i helsepsykologi